SearchL

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی


پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

اولین و شاید مهم‌ترین دلیل انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری و تدوین  طرح کسب و کار، بررسی امکان‌پذیری انجام یک کسب و کار است.
پیش از هر کس دیگری این خود کارآفرین است که باید نسبت به سودآور بودن فرصت تجاری پیش رو اطمینان حاصل نماید.
بیشتر کارآفرینان تصوری مبهم و کلی نسبت به خوب بودن یک فرصت دارند و به واسطه‌ی تعدد متغیرهایی که در فضای کسب و کار وجود دارد، ممکن است از برخی پارامترها غفلت نمایند، یا آن‌که توجه بیش از اندازه بر بعضی جنبه‌ها ، باعث کم اهمیت دیدن سایر قسمت‌ها شود.
مکتوب کردن اطلاعات کسب و کار در یک چهارچوب از پیش‌تعیین‌شده امکان تحلیل جامع‌تر را برای کارآفرین پدید می‌آورد.
 
شرح خدمات :

با توجه به تنوع فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی ، زمینه مطالعات قابل انجام در واحد مطالعات و تحقیقات شرکت مهندسین مشاور عبارتند از:

مطالعات فرصت Opportunity Studies
مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Feasibility Studies Pre)
مطالعات امکان سنجی (Feasibility Studies)
تدوین طرح کسب و کار / تجاری (Business Plan )
انجام خدمات مشاوره و سرمایه گذاری صنعتی .
انجام خدمات مشاوره اقتصادی و گشایش اعتبار اسنادی .
انجام مشاوره خدمات خرید واحدهای صنعتی و کشاورزی
 
تکنيک هاي اقتصاد مهندسي و کاربرد آنها:

نکته حائز اهمیت آنکه در این واحد، با بهره گیری از تکنیک ها و نرم افزار های روز دنیا مانندکامفار 3 منطبق با استانداردهای سازمان یونیدو نسبت به تهيه و تدوين طرحهاي توسعه و ایجاد اقدام شده و شاخصهای قابل حصول عبارتند از:

•نسبت منافع به مخارج                                             (Benefit to Cost)
•ارزش فعلي                                                           (Present Worth )
•روش نرخ بازگشت سرمايه                                     (Rate Of Return)
•بازده سرمايه گذاري                            (Return on Investment (ROI
•دوره بازگشت سرمايه                                              Payback Period
•شاخص سوددهي                                         (Profitability Index (PI
•گردش جريانات نقدی وجوه                   (Total cash inflow & outflow)               
•ساير