تدوین نظام جامع و برنامه ریزی استراتژیک:
 • در زمینه های سرمایه گذاری ، خطوط تولید ،تجهیزات ،فناوری های نوین،میزان تولیدات
 • تعیین اهداف و ماموریت و چشم انداز سازمان ها
 • تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف،تهدیدات و فرصت ها
 • تحلیل ساختار نیروی انسانی،فرایندها،میزان سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه
 • بررسی روش های بهبود شاخص های مالی – سرمایه گذاری- نیروی انسانی و ...
مطالعات سیستماتیک بازارو شناخت و وضعیت رقبا:
 • بررسی وضعیت تولید جاری
 • بررسی وضعیت واردات
 • بررسی میان عرضه و تقاضا (تعیین جایگاه کالا و خدمات)
 • بررسی طرح های دردست اجرا(از موافقت اصولی تا مراحل نصب و را اندازی)
 • بررسی مطالعات میدانی در زمینه های فنی و کیفی
 • کلینیک محصولات مختلف مخصوصاً خودرو
انجام بررسی های امکان سنجی فنی و اقتصادی:
 • بررسی های فنی و تدوین فرآیند تولید ،تهیه BOMو...
 • بررسی های مالی و اقتصادی و تعیین شاخص های مربوطه(NPN،IRR.و...)
 • بررسی پیش بینی بازگشت سرمایه بر اساس هزینه های سرمایه گذاری و تولید بهره برداری
 • بررسی مطالعات توجیه پذیری مالی و اقتصادی
 • بررسی وضعیت بازار و سایر بنگاه های اقتصادی مرتبط
 • بررسی توجیه پذیری بازار و انتخاب ظرفیت تولید
 • انجام مطالعات مکان یابی
 • بررسی توجیه پذیری فنی (انتخاب فن آوری،ماشین آلات-تجهیزات-نیروی انسانی-سطح تخصص-انرژی-مواد اولیه و...)
تدوین طرح های تجاری:
 • بررسی های فنی و تدوین مدارک و مستندات
 • سفارش گذاری تجهیزات تولید
 • اخذ پیشنهادهای خرید
 • نظارت بر مراحل نصب و را اندازی
 • تهیه و تدوین جانمایی
 • رفع گلوگاه و مشکلات خطوط تولید و افزایش میزان تولید بر اساس نرم افزارهای نوین شبیه ساز
 • ارائه طرح عملیاتی و اجرایی و بکارگیری منابع،نیاز سنجی آموزشی،طرح کسب و کار و درآمد، طرح تخصیص هزینه و ...)
 • ارائه طرح بازاریابی
 • ارائه طرح استراتژی مالی
 • طرح تامین منابع مالی جاری سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت، پیش بینی وضعیت مالی تحلیل ریسک
طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی و پیاده سازی سیستم های مهندسی و تولید
 • تهیه و تدوین امکان سنجی فنی و اقتصادی
 • تدوین طرح تجاری
 • طرح ریزی کارخانه
 • جابجایی خطوط تولید
 • تعیین تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید
 • سفارش گذاری تجهیزات و ماشین آلات
 • تهیه سیستم های کیفی (کنترل مواد اولیه و قطعات(ورودی ها) – کنترل حین تولید و آدیت محصول- سیستم روش های کنترل آماری و...)
 • تهیه سیستم های مهندسی (ساخت داخل – آرشیو- تعمیر و نگه داری و ...)
 • تهیه سیستم های فروش محصولات پس از فروش
 • تهیه مدارک مهندسی صنایع و تولید‌(FPC,OPC,SOSو...)
 • لیست بندی خطوط تولید و کنترل پارامترهای مد نظر در ایستگاه های کاری
 • زمان سنجی
 • ظرفیت سنجی
 • نظارت بر تولید آزمایشی خطوط تولید
 • نظارت بر نصب ماشین آلات و تجهیزات بر اساس جانمایی خطوط تولید
 • تهیه لیست قطعات متشکله محصول (BOM)
 • تهیه درخت محصول
 • تهیه لیست تامین کنندگان قطعات و مجموعه ها (spl)
 • گزارش های بررسی مشکلات و ارائه را هکار
 • تدوین دستورالعمل های مورد نیاز واحد های صنعتی در زمینه های مهندسی،کیفی،تعمیر و نگهداری
 • تدوین شناسنامه های کیفی و فنی قطعات،مجموعه ها(مواد اولیه-ضریب مصرف - آزمون های عملکردی-عمر و دوام و محیطی-بسته بندی و...)
 • تدوین شناسنامه های ساخت(فرآیندهای ساخت،آزمون های حین تولید و تحویل محموله،تکوین محصول و...)
 • تدوین استانداردهای ملی با همکاری سازمان های ذیربط در زمینه های فنی و مهندسی خودرو
 • تدوین استانداردهای کارخانه ای در زمینه های قطعات و مجموعه ها، فرآیندها (جانمایی خطوط، سالن بدنه، سالن رنگ، سالن مونتاژ و...)
 • طراحی و تدوین مدارک تعمیرات خودروها و دفترچه تامین قطعات یدکی (parts catalog)
 • طراحی و تدوین کتاب راهنمای مشتری
انجام مطالعات میدانی و پیمایش:
 • بررسی مسائل میدانی زیست محیطی وآلایندگی در حوزه خودرو
 • بررسی مسائل میدانی ایمنی خودرو و بررسی تجهیزات در حوزه خودرو
 • تدوین استانداردهای فنی و مهندسی در زمینه های زیست محیطی و ایمنی
 • تهیه و تدوین گزارش های فنی و آماری در زمینه های زیست محیطی و ایمنی و ارائه راه کار
برنامه ریزی-ارزیابی-نظارت و اجرا:
 • کارشناسی و تعیین میزان ساخت داخل خودروها تولیدی و مونتاژ (IPI)
 • تدوین شاخص های ارزش جزء به جزء (IPI) قطعات و محموله ها
 • تعیین میزان ساخت داخل
 • مشاوره در زمینه های انتخاب محصول ، انتخاب سازندگان و تعیین سطح تامین
 • تعیین سطح شکست محصول
مدیریت کنترل پروژه:
 • تدوین منشور پروژه
 • بررسی لیست های مورد نیاز پروژه
 • تدوین برنامه زمانبندی فعالیت ها و منابع
 • گزارش انجام فعالیت های بحرانی به همراه گزارش های آماری و گراف های متفاوت
 • گزارش علل تاخیرات و پیشنهادات رفع تاخیر
 • محاسبه شاخص های بهره برداری و سود آوری
 • عارضه یابی در زمینه های نیروی انسانی،منابع مالی،تجهیزات،و... درپروژه ها
 • تعیین اولویت بندی پروژه و نقاط ضعف و قوت
 • نظارت بر نصب و راه اندازی خطوط تولید
ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان قطعات و مواد:
 • ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان قطعات و مواد از طریق ارزیابی و بررسی مشکلات پیمانکاران فرعی
 • بررسی مدارک فنی ،نقشه ها و مدارک و مستندات
 • عارضه یابی خطوط تولید
ارزیابی و ارتقاءنمایندگی های فروش و پس از فروش:
 • بررسی میزان تطابق واحد فروش نمایندگی ها با سیاست ها و بخشنامه ها
 • بررسی فضا و امکانات نمایندگی ها
 • بررسی ابزار آلات و تجهیزات نمایندگی ها
 • بررسی مدارک و کتاب های فنی و راهنمای تعمیرات و ...
 • بررسی میزان مهارت فنی پرسنل نمایندگی ها
مدل های تعالی و خدمات سیستم:
 • تحلیل و بررسی فاز شناخت جهت استقرار استانداردهای سیستمی و کیفی
 • ارزیابی ممیزی شخص سوم
 • ارزیابی بازخوردها و بازنگری
آموزش:
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در حوزه خدمات شرکت با لحاظ نمودن محورهای تخصصی مورد نیاز در سازمان های صنعتی و خدماتی

تمامی حقوق مادی ومعنوی سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران می‌باشد. © 1397