مطالعات امکان سنجی و اقتصادی

پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

اولین و شاید مهم‌ترین دلیل انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری و تدوین طرح کسب و کار، بررسی امکان‌پذیری انجام یک کسب و کار است. پیش از هر کس دیگری این خود کارآفرین است که باید نسبت به سودآور بودن فرصت تجاری پیش رو اطمینان حاصل نماید. بیشتر کارآفرینان تصوری مبهم و کلی نسبت به خوب بودن یک فرصت دارند و به واسطه‌ی تعدد متغیرهایی که در فضای کسب و کار وجود دارد، ممکن است از برخی پارامترها غفلت نمایند، یا آن‌که توجه بیش از اندازه بر بعضی جنبه‌ها ، باعث کم اهمیت دیدن سایر قسمت‌ها شود. مکتوب کردن اطلاعات کسب و کار در یک چهارچوب از پیش‌تعیین‌شده امکان تحلیل جامع‌تر را برای کارآفرین پدید می‌آورد.

شرح خدمات :

با توجه به تنوع فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی، زمینه مطالعات قابل انجام در واحد مطالعات و تحقیقات شرکت مهندسین مشاور عبارتند از:

 • مطالعات فرصت Opportunity Studies
 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Feasibility Studies Pre)
 • مطالعات امکان سنجی (Feasibility Studies)
 • تدوین طرح کسب و کار / تجاری (Business Plan )
 • انجام خدمات مشاوره و سرمایه گذاری صنعتی.
 • انجام خدمات مشاوره اقتصادی و گشایش اعتبار اسنادی.
 • انجام مشاوره خدمات خرید واحدهای صنعتی و کشاورزی
تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها:

نکته حائز اهمیت آنکه در این واحد، با بهره گیری از تکنیک ها و نرم افزار های روز دنیا مانندکامفار 3 منطبق با استانداردهای سازمان یونیدو نسبت به تهیه و تدوین طرحهای توسعه و ایجاد اقدام شده و شاخصهای قابل حصول عبارتند از:

 • نسبت منافع به مخارج (Benefit to Cost)
 • ارزش فعلی (Present Worth)
 • روش نرخ بازگشت سرمایه (Rate Of Return)
 • بازده سرمایه گذاری (Return on Investment (ROI
 • دوره بازگشت سرمایه Payback Period
 • شاخص سوددهی (Profitability Index (PI
 • گردش جریانات نقدی وجوه (Total cash inflow & outflow)
 • سایر
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تماس بگیرید.

تمامی حقوق مادی ومعنوی سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران می‌باشد. © 1397