بازرسی و آدیت

بازرسی و آدیت:

این فرآیند شامل کنترل قطعه براساس نقشه و استاندارد و سایر مدارک فنی تدوین شده می باشد که تدوین و طراحی چک لیست های کنترلی و مطابق با خواسته ها و الزامات کارفرما توسط کارشناس بازرسی صورت می گیرد.شایان ذکر است ارزیابی های دوره ای فرآیند های تولیدی نیز توسط شرکت خدمات مهندسی صورت می گیرد که نتایج ارزیابی به کارفرما اعلام شده و مغایرتهای احتمالی با مشارکت تولید کننده و کارشناس بازرسی رفع می گردد تا فرآیند بهبود کیفیت به صورت مستمر در فرآیند تولیدی صورت می گیرد.

شرح خدمات:
  • انجام بازرسی های فنی از قطعات ورودی ,غیر ساخته ,فرآیندتولید و محصول نهایی پیمانکاران در زنجیره تامین قطعات
  • بررسی و صحه گذاری مدارک استاندارد سازی پیمانکاران زنجیره تامین قطعات
  • تهیه و استخراج طرحهای بازرسی و آدیت محصول از مدارک فنی
  • انجام ارزیابی فرایند تولید و محصول
  • اخذ تاییدیه های دورهای مرتبط با آموزشهای ارائه شده به بازرس از سوی کارفرما
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تماس بگیرید.

تمامی حقوق مادی ومعنوی سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران می‌باشد. © 1397