شرکت مشاور خودرو نسبت به افتتاح آرشیو فنی و مکانیزه در فروردین سال 85 اقدام نموده که کلیه پروژه‌ها پس از سیر مراحل تصویب در آرشیو به صورت بسیار مرتب با قابلیت بازیابی بسیار سریع آرشیو می‌گردند. این شرکت دارای کتابخانه و آرشیو فنی ، طبق اسستانداردهای کتابخانه ای، توسط نرم افزار پیوست انجام میپذیرد. به همین جهت ارائه خدمات به مراجعین بصورت اتوماسیون می باشد. تعداد کتا ب های موجود در کتابخانه در حال حاضر به 1200 جلد عنوان میرسد. گزارش های مربوط به پروژه‌ها، مجلات آرشیو، کاتالوگ ، رزومه مهندسین مشاور و شرکت های فعال در زمینه پروژه های گوناگون موجود می باشد. این مجموعه وظیفه به روز رسانی سایت مشاور خودرو را که با هدف ارتباط بیشتر با مخاطبین و مشاورین همکار و کلیه علاقه مندان می‌باشد را بر عهدا دارد.
در ذیل جزییات مختصری ازمطالب موجود در آرشیو ارائه می گردد.

تمامی حقوق مادی ومعنوی سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو) ایران می‌باشد. © 1397